• Το EdAct (Educate and Act) είναι ένα από τα δύο νικητήρια έργα που θα χρηματοδοτηθούν ως μέρος των δραστηριοτήτων του MoreThanAJob. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία διαδικτυακών εργαλείων και πόρων για την παροχή εξειδικευμένων μαθημάτων στους τομείς της αγοράς εργασίας όπου υπάρχει διαπιστωμένη έλλειψη εργατικού δυναμικού. Επιπλέον, δίνει έμφαση στις δεξιότητες που απαιτούνται για τη βελτίωση της συμμετοχής των δικαιούχων στη δημόσια και κοινωνική ζωή, καθώς και για την ένταξή τους στην κοινωνία.