Το EdAct (Educate and Act) είναι ένα από τα δύο νικητήρια έργα που θα χρηματοδοτηθούν ως μέρος των δραστηριοτήτων του MoreThanAJob. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία διαδικτυακών εργαλείων και πόρων για την παροχή εξειδικευμένων μαθημάτων στους τομείς της αγοράς εργασίας όπου υπάρχει διαπιστωμένη έλλειψη εργατικού δυναμικού. Επιπλέον, δίνει έμφαση στις δεξιότητες που απαιτούνται για τη βελτίωση της συμμετοχής των δικαιούχων στη δημόσια και κοινωνική ζωή, καθώς και για την ένταξή τους στην κοινωνία.

Το EdAct έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στο κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο της ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στην αγορά εργασίας, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία.

Το EdAct είναι στη βάση του ένας εκπαιδευτικός ιστότοπος που προσφέρει δωρέαν εκπαιδευτικό υλικό, διαθέσιμο για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Το υλικό έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους νέους από ευάλωτες ομάδες (π.χ. γυναίκες, άνεργους, μετανάστες, άτομα χωρίς εκπαίδευση) με απώτερο στόχο την (επαν)ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνική συνοχή. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων εκπαιδεύσεων, ο εκπαιδευόμενος θα είχε την ευκαιρία να συνδεθεί με έναν καταξιωμένο υπάλληλο της Δημόσιας Διοίκησης με τον οποίο θα συζητήσουν για τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από την εκπαίδευση.

Το έργο υλοποιείται από το ΚΜΟΠ με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Δράμας…